donderdag 10 oktober 2019


Roosterwijzigingen vrijdag 11 oktober


Afwezig: FreRah, WalGro

Verplicht voor studenten zonder stage
9.00 uur – 12.00 uur in 3.12

K0080V21
12e t/m 17e uur K0080 OmaBen geen les

K0721V21
12e t/m 17e uur K0721 R.jVer geen les

NBH3A, NBH3B, NBH3C, IBH3E
9.00 uur start SVBEH in auditorium

IBH2E
5e + 6e uur MENTU VerKer in 1.07 i.p.v. 2.17
13e + 14e uur CLOUD WalGro geen les
13e + 14e uur NEDER WlaGor in 2.07 i.p.v. 15e + 16e uur

MBI2Q
5e + 6e uur REKEN R.jVer in 2.17 i.p.v. 10e + 11e uur